Menu

Niomarketing

header photo

Translation NO/EN EN/NO

NO (Norsk) Vi oversetter dokumenter mellom NO(Norsk)/EN (Engelsk), og EN/NO. Vi tilbyr priser per ord i tillegg til fastsatte priser på avtalt oppdrag. Dette avhenger av kundens forespørsel, så vel som innhold og lengde på dokumentet.

Vennligst benytt skjema under for prisforespørsler, og husk å legge ved det aktuelle dokumentet.

Det følger ingen kostnader eller forpliktelser med din forespørsel.

 


 

EN (English) We translate documents between NO(Norwegian)/EN(English) and EN/NO. We offer pricing per word as well as an set price. Depending on the request of you the customer, as well as the nature and lenght of the document.

To inquire the price on a document please use the form and attach the document you want translated.

There is no cost or obligation with your requests.